אספקת, התקנת ותחזוקת גופי תאורה מסוג LED מועצה מקומית כסיפה