• 08-6591333
  • tavroah@ksifa.net

מנהל המחלקה: סלימאן אלעמור
טלפון: 08-6591333
פקס: 089972731
 

חזון המחלקה הוא יישוב מטופח, הגייני ואסתטי שנעים לגור ולבקר בו ומשמר את איכות הסביבה.
המחלקה ממלאת את אחריותה ומממשת את החזון בדרכים הבאות:

• פיקוח על מזנוני מזון, מסעדות, אטליזים ומכולות בתחום הרשות
• קבלת תלונות ציבור בנושא אספקת מזון במוסדות חינוך
• פיקוח על תבראוה והיגיינה במוסדות החינוך
• טיפול בתלונות ציבור על מפגעי תברואה
• פיקוח תברואתי על בתי עסק במועצה
• טיפול בפניות ציבור בנושאי תברואה
• איסוף אשפה ביתית יומיים בשבוע
• ריסוס נגד מזיקים ברחבי היישוב
• טיפול בבעלי חיים משוטטים
• איסוף קרטון אחת לשבוע
• הדברה במוסדות חינוך
• חיסונים נגד כלבת
• שירותי וטרינריה