• 08-6591317
  • salem@ksifa.net

מנהל המחלקה: אבו ענאם סאלם
דוא"ל: sbbha71@gmail.com

מזכירות: דריה שסטופל
משרד: 08-6591317
פקס: 08-9972731
דוא"ל: daria1922@gmail.com

המחלקה מטפלת בצרכי המשאב האנושי במועצה מקליטה ועד לפרישה, בנוסף אחראית המחלקה על:
• גיוס מיון וקליטה של עובדים
• ניהול מאגר קורות חיים
• ניהול תיקים אישיים של העובדים
• קידום ועדכון תנאי עבודה ושכר
• מימוש הסכמי שכר
• רציפות זכויות ומיצוי זכויות בעת פרישה
• התפטרות ופיטורי עובדים
• ניוד עובדים
• הדרכה והשתלמויות לשמירה ושיפור רמתם המקצועית של העובדים